O extindere suplimentară pentru colectarea semnăturilor implementată de comisia UE

COMISIA EUROPEANĂ,
Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1042 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a măsurilor temporare privind termenele de colectare, verificare și etapele de examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 la inițiativa cetățenilor europeni având în vedere focarul COVID-19, în special articolul 1 alineatul (2),

 

 

Din aceste motive, se poate concluziona că condițiile pentru acordarea unei prelungiri a perioadelor de colectare sunt îndeplinite în ceea ce privește 5 inițiative pentru care perioada de colectare era în curs la 1 mai 2021. Aceste perioade de colectare ar trebui, prin urmare, să fie prelungite cu trei luni.

 

Noile date de încheiere ale perioadelor de colectare pentru următoarele inițiative vor fi după cum urmează:

 

  • inițiativa intitulată „VOTANȚI FĂRĂ FRONTIERE, drepturi politice depline pentru cetățenii UE”: 11 iunie 2022;
  • inițiativa intitulată „Începeți venituri de bază necondiționate (UBI) în întreaga UE”: 25 iunie 2022;
  • inițiativa intitulată „Libertà di condividere”: 1 august 2022;
  • inițiativa intitulată „Dreptul la vindecare”: 1 august 2022;
  • inițiativa intitulată „Inițiativa societății civile pentru interzicerea practicilor biometrice de supraveghere în masă”: 1 august 2022;
  • inițiativa intitulată „Grădină verde pentru acoperișuri”: 1 august 2022

 

 

%d bloggeri ca aceasta: