Formulare de hârtie pentru semnarea ECI-UBI

REGULAMENTUL (UE) 2019/788 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenilor europeni (Text cu relevanță pentru SEE)

(31) Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament. În acest sens, din motive de securitate juridică, este oportun să se clarifice faptul că reprezentantul grupului de organizatori sau, după caz, entitatea juridică creată în scopul gestionării inițiativei și autoritățile competente ale statelor membre sunt să fie considerați operatorii de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când colectează declarații de sprijin, adrese de e-mail și date despre sponsorii inițiativelor și în scopul verificării și certificarea declarațiilor de susținere și pentru a specifica perioada maximă în care datele personale colectate în scopul unei inițiative pot fi păstrate. În calitatea lor de operator de date, reprezentantul grupului de organizatori sau, după caz, entitatea juridică creată în scopul gestionării inițiativei, precum și autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să ia toate măsurile adecvate pentru a respecta obligațiile impuse prin Regulamentul (UE) 2016/679, în special cele referitoare la legalitatea prelucrării și securitatea activităților de prelucrare, furnizarea de informații și drepturile persoanelor vizate.

Vrem să precizăm că fiecare coordonator național și înlocuitor al ECI al nostru ar trebui să invite activiștii din țara sa să colecteze semnături nu numai online, ci și pe suport de hârtie. Formularele de hârtie colectate trebuie trimise coordonatorilor naționali prin poștă certificată, numai la adresa pe care o vor da activiștilor lor.

Exemplu pentru AUSTRIA: adresa poștală este: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Număr casetă xx, cod ECI-UBI-țară)

Formularele de hârtie semnate trebuie păstrate într-un loc sigur.

Pentru securitatea pe formulare pe hârtie, următoarea „Declarație pentru utilizarea formularului pe hârtie“ este importantă pentru a da activiștilor (în limba țării):

„MANIPULAREA colecției de semnături pe hârtie pentru INIȚIATIVA CETĂȚENILOR EUROPENE„ ÎNCEPE venituri de bază necondiționate (UBI) în întreaga UE ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Pentru formularele pe hârtie conform anexei III partea A sau partea B din reglementările ECI:

  • Toate câmpurile trebuie completate! Abia atunci votul este valid
  • Scrieți lizibil și cu majuscule! Ilizibilele nu sunt luate în considerare.
    Vă rugăm să indicați că puteți semna o singură dată! Dacă cineva dorește să semneze online mai târziu sau a semnat deja online nu trebuie să semneze pe hârtie.
  • Nimic din formular nu poate fi schimbat sau șters pe formular!

Colecționarii / terții nu au voie să facă copii ale formularelor de hârtie semnate sau să folosească datele! (Sunt responsabili pentru securitatea datelor)

Urmați să completați formularele completate?

Formularele pe hârtie care sunt completate cu date personale trebuie trimise coordonatorilor dvs. naționali. Dacă nu faceți acest lucru, acestea nu pot fi adăugate la numărul total de semnături. Adresele sunt activate această pagină specială.

Notă:

La cel puțin două luni de la sfârșitul perioadei de colectare, toate semnăturile colectate sub formă de hârtie ar trebui încărcate și Comisia ar trebui informată cu privire la aceasta. Procedura concretă va fi anunțată ulterior, după ce acest lucru este clarificat cu Comisia și testele au fost efectuate.

Descărcați formulare de hârtie

Coordonatorii naționali pot descărca formularele pe hârtie această pagină. Este protejat prin parolă. Dacă doriți formulare pe hârtie, contactați coordonatorul dvs. național prin intermediul nostru formularul web

%d bloggeri ca aceasta: